Név Munkakör E-mail cím
Abóczki Éva tanító, osztályfőnök aboczki.eva@bekecs78.hu
Benkovich Zoltánné tanító benkovich.zoltanne@bekecs78.hu
Binnerné Árki Érzsébet magyar nyelv és irodalom tanár bne.arki.erzsebet@bekecs78.hu
Bíró Gábor tanító biro.gabor@bekecs78.hu
Boros Zsuzsanna tanító boros.zsuzsanna@bekecs78.hu
Csók Katalin matematika, fizika tanár csok.katalin@bekecs78.hu
Deme Veronika tanító deme.veronika@bekecs78.hu
Fábiánné Tobak Andrea angol nyelv tanár fne.tobak.andrea@bekecs78.hu
Ferbert-Vadász Ágnes magyar nyelv és irodalom tanár ferbert-vadasz.agnes@bekecs78.hu
Fóris Ágnes Sarolta intézményvezető helyettes, matematika és fizika tanár foris.agnes@bekecs78.hu
Fürediné Herczku Mónika tanító, osztályfőnök fne.herczku.monika@bekecs78.hu
Heffner Andrea történelem tanár, osztályfőnök heffner.andrea@bekecs78.hu
Hegyiné Jáger Hedvig informatika, kémia tanár hne.jager.hedvig@bekecs78.hu
Helle Marianna tanító helle.marianna@bekecs78.hu
Horváth Sarolta magyar nyelv és irodalom tanár, osztályfőnök horvath.sarolta@bekecs78.hu
Jászai-Nagy Márta tanító jaszai.marta@bekecs78.hu
Jávor Annamária intézményvezető, testnevelés tanár javor.annamaria@bekecs78.hu
Kajdy Judit vizuális kultúra és rajz tanár, osztályfőnök kajdy.judit@bekecs78.hu
Keresztesné Lengyel Erzsébet testnevelés tanár, osztályfőnök kne.lengyel.erzsebet@bekecs78.hu
Kiss Zsuzsanna angol nyelv tanár, osztályfőnök hne.kiss.zsuzsanna@bekecs78.hu
Koránné Klemán Tünde tanító, osztályfőnök kleman.tunde@bekecs78.hu
Kovács Diána tanító kovacs.diana@bekecs78.hu
Kovácsné Németh Olga tanító, osztályfőnök kne.nemeth.olga@bekecs78.hu
Krisfalusi-Berkes Gabriella tanító, osztályfőnök krisfalusi-berkes.gabriella@bekecs78.hu
Lakatos Adrien angol nyelv tanár, osztályfőnök lakatos.adrien@bekecs78.hu
Markhardné Dergecz Éva tanító, osztályfőnök mne.dergecz.eva@bekecs78.hu
Mega-Kiss Tímea matematika tanár mega-kiss.timea@bekecs78.hu
Nyeste Pálné ének tanár nyeste.palne@bekecs78.hu
Oszterman Zsuzsanna tanító oszterman.zsuzsanna@bekecs78.hu
Pelikán Adrienn intézményvezető helyettes, magyar nyelv és irodalom tanár pelikan.adrienn@bekecs78.hu
Pirkóné Pap Hajnalka fejlesztő pedagógus pne.pap.hajnalka@bekecs78.hu
Sitku Gabriella angol nyelv tanár sitku.gabriella@bekecs78.hu
Somogyiné Bognár Anita tanító, osztályfőnök sne.bognar.anita@bekecs78.hu
Soós Gáborné tanító, osztályfőnök soos.gaborne@bekecs78.hu
Soósné Kara Mária földrajz és biológia tanár sne.kara.maria@bekecs78.hu
Sósné Obál Eszter tanár sne.obal.eszter@bekecs78.hu
Szabó Hajnalka matematika tanár, osztályfőnök szabo.hajnalka@bekecs78.hu
Szabó Zsanett tanító szabo.zsanett@bekecs78.hu
Szemesné Sohajda Terézia tanító, osztályfőnök szne.sohajda.terezia@bekecs78.hu
Szöllősi Veronika tanító, osztályfőnök szollosi.veronika@bekecs78.hu
Tóthné Körmendi Magdolna tanító tne.kormendi.magdolna@bekecs78.hu
Tuczai Szilvia biológia és technika tanár, osztályfőnök tuczai.szilvia@bekecs78.hu
Varga Eszter tanító, osztályfőnök varga.eszter@bekecs78.hu
Veres Attila testnevelés tanár veres.attila@bekecs78.hu
Virág György informatika tanár virag.gyorgy@bekecs78.hu
Volk Edit angol nyelv tanár, osztályfőnök volk.edit@bekecs78.hu