Árpádföld

Árpádföld a XVI. kerület egyik legszebb részén, a Gödöllői-dombság nyugati szélén, Budapest peremén terül el. A század elején kezdetben üdülő-nyaraló telepként, majd állandó lakosságú településként Rákosszentmihályhoz, majd Csömörhöz, később Cinkotához csatoltan működött. 1950. január 1-je óta Budapest XVI. kerületének része. A közelmúlt társadalmi – gazdasági – politikai változásai itt is mélyrehatóan éreztették hatásukat. A foglalkozásbeli, anyagi változások mellett lakosságcsere is zajlott, zajlik.

Árpádföld légifelvétel

A lakosság létszáma folyamatosan növekszik, a korábban be nem épített területeken zajló fejlesztéseknek köszönhetően. Árpádföld lakóinak foglalkozás szerinti összetétele változatos, többségükben a középosztályhoz tartoznak, de a tehetősebb és a kevésbé tehetős rétegbe tartozók is megtalálhatók itt. Szélsőségesen szegények, nyomorban élők nincsenek.

A szülők társadalmi és anyagi helyzetének változása legjobban a továbbtanulási, pályaválasztási szándékban mutatkozik meg. Szinte mindenki szeretné érettségi birtokába juttatni gyermekét, ezért gimnáziumba, szakgimnáziumba, technikumba akarja küldeni. Olyan gimnáziumba, ahonnan biztosítottnak látja a felsőfokú oktatási intézménybe való bejutást, és olyan szakgimnáziumba vagy technikumba, amely biztosnak tűnő megélhetési lehetőséggel kecsegtet. Az idegen nyelv és az informatika tanulása iránti igény megfogalmazása mellet szükségét érzik annak is, hogy minél több szabadidős tevékenység közül választhassanak, hiszen a kerületrész kulturális ellátatlansága miatt az iskolától várják ezen a téren a segítséget.

Ezeknek az igényeknek a figyelembe vételével készült pedagógiai programunk.

Kerületünk hivatalos honlapja