Az iskola képzési programja, célja

Iskolánkról...Iskolánk 8 évfolyamos. Az első két évfolyamon egész napos oktatási formát is kínálunk. Célunk, hogy tanulóink képességeinek kibontakoztatásával, készségeik fejlesztésével személyiségüket nyitottá és fogékonnyá tegyük.

A színvonalas, továbbtanulásra alaposan felkészítő oktatás mellett kiemelt nevelési feladataink esztétikai – művészi, erkölcsi, egészséges életre, környezetvédelemre és fenntarthatóságra nevelés megvalósítására is nagy gondot fordítunk. Nevelő munkánkat pszichológus, logopédus és fejlesztő pedagógus segíti. Iskolánk korszerű eszközökkel felszerelt (modern demonstrációs eszközök, projektorok, laptopok, írásvetítők, interaktív tábla).

Követelményrendszerünk

Iskolánkról...Tanulóink elé, általuk teljesíthető követelményeket állítunk, ezek megvalósítását segítjük. A „követelek tőled, mert tisztellek” elvet érvényesítjük. Türelem, tolerancia, a gyermekre való odafigyelés, igényeinek lehetőség szerinti kielégítése jellemző iskolánkra.

Fontosnak tartjuk a szülőkkel való együttműködést, amelynek megalapozását már az óvodáskor végén megkezdjük.

Speciális képzéseink

  • egész napos oktatás 1-2. évfolyamon – választható
  • 1. osztálytól emelt szintű angol (8. osztályban államilag elismert vizsgát tehetnek a tanulók)
  • 1-8. évfolyamon sakk/emelt óraszámú matematika (logikai játékok)
  • több tantárgyból csoportbontás
  • kihelyezett zeneiskolai képzés

Az egész napos oktatási forma megkönnyíti az óvoda – iskola közötti átmenetet. Választható tanterveink: 

A gyermekek első osztálytól megkezdhetik az angol nyelv elsajátítását, melyet nyolcadik osztály végéig emelt óraszámban tanulhatnak Ennek köszönhetően általános iskolai tanulmányaik végére évről évre egyre több diák tesz államilag elismert, komplex középfokú nyelvvizsgát. Tanítványaink szívesen vesznek részt kerületi, fővárosi, több esetben országos levelező versenyekben, ahonnan mindig kiemelkedő eredménnyel térnek vissza.
A másik tantervünk a sakk-logika, ahol a sakkot, mint oktatási eszközt használjuk, nem sakkozókat nevelünk. Ennek a tantervnek a célja a problémamegoldó, elemző gondolkodás, fantázia fejlesztése, melyet a sakkon kívül számos más, a gyerekek által ismert, használt és szeretett játékok bevonásával, mint LOGICO, LÜK, LEGO matek igyekszünk megvalósítani. Az iskola kezdetekor a gyermekek alapvető tanulási terepe a játék. A játékon keresztül sokkal érthetőbbé és mélyebben rögzíthetővé válik az az ismeretanyag, melyet el kell sajátítaniuk az oktatás során. Ez a tanterv felső tagozaton emelt óraszámú matematikában folytatódik, 8. évfolyam végéig.

Választható szabadidős tevékenységek

Sportolási lehetőségek: kosárlabda, kézilabda, labdarúgás, karate, tánc, sakk, tömegsport.

Iskolánkról...Szakkörök: angol, barkács, énekkar, robotika, tehetséggondozó, öko-szakkör. Tanfolyamok: évente változó kínálatban. 

Péntek délutánonként napköziseknek: báb, agyag, kézműves szakkörök, csoportközi sport és egyéb foglalkozások.

A szakkörökön, tanfolyamokon kívüli színházi, mozi, bábelőadásokra, múzeumokba visszük diákjainkat.